Prima pagină

Această colecţie are apariţie anuală şi asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenţi sub coordonarea cadrelor didactice ale Departamentului Economie agroalimentară şi a mediului  din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Toate drepturile asupra lucrărilor acestei colecţii sunt rezervate în exclusivitate studenţilor ce au calitatea de autori. Ca urmare, lucrările trebuie să fie citate în mod corespunzător, potrivit bunelor practici internaţionale.

Cercetările, interpretările, punctele de vedere şi concluziile exprimate în lucrările colecţiei aparţin în întregime autorului/ilor. Acestea nu reprezintă punctul de vedere al cadrelor didactice coordonatoare sau al Facultatii Economie agroalimentară şi a mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Autorul/ii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru sursele bibliografice menţionate şi citate corespunzător.

Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, Romania – cod 010374
www.ase.rowww.editura.ase.ro
Email: editura@ase.ro

ISSN 2559 – 6330

ISSN-L 2559 – 6330

Colectivul editorial şi ştiinţific

Colectiv editorial nr. 1/2017

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Gabriel POPESCU
 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • student Emma Silvia ILAŞ
 • student Ioana PANAIT

Colectiv ştiinţific nr. 1/2017

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Mariana BRAN
 • prof.univ.dr. Mircea NĂSTASE
 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Iuliana DOBRE
 • conf.univ.dr. Raluca IGNAT
 • conf.univ.dr. Raluca Andreea ION
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • lect.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU
 • lect.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • cadru didactic asociat Alina ZAHARIA

Instrucţiuni pentru autori

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE

Tehnoredactarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 • lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word;
 • formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5 cm, sus, jos, dreapta 2cm;
 • Titlul lucrării – font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;
 • Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE: Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător!
 • Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat;
 • Rezumatul – maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber;
 • Cuvinte cheie – maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber;
 • Clasificare JEL: conform https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
 • Clasificare REL: conform http://www.asociatiaeconomistilor.ro/rel.php
 • Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;
 • Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify);
 • Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea şi numărul curent urmate de explicaţii – scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 • Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile centrat pe rândul imediat următor – font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 • Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;
 • Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina;
 • Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).

Contact

email: rpatarlageanu@eam.ase.ro