Prima pagină

Această colecţie are apariţie anuală şi asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenţi sub coordonarea cadrelor didactice ale Departamentului Economie agroalimentară şi a mediului  din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Toate drepturile asupra lucrărilor acestei colecţii sunt rezervate în exclusivitate studenţilor ce au calitatea de autori. Ca urmare, lucrările trebuie să fie citate în mod corespunzător, potrivit bunelor practici internaţionale.

Cercetările, interpretările, punctele de vedere şi concluziile exprimate în lucrările colecţiei aparţin în întregime autorului/ilor. Acestea nu reprezintă punctul de vedere al cadrelor didactice coordonatoare sau al Facultatii Economie agroalimentară şi a mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Autorul/ii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru sursele bibliografice menţionate şi citate corespunzător.

Publicația AEE Papers = ISSN 2559-6330, ISSN-L 2559-6330 a fost înscrisă în catalogul ROAD (https://road.issn.org), catalog internațional al publicațiilor științifice open-access (online), administrat de Centrul International ISSN, sub egida UNESCO.

Publicația AEE Papers = ISSN 2559-6330, ISSN-L 2559-6330 este indexată CEEOL.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) este o bază de date recunoscută internațional, cu documente indexate integral din domeniul științelor umaniste și sociale ce provin din Europa Centrală și de Est. Colecțiile includ surse în limba maternă din și despre științele umaniste și științele sociale din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est sub formă de articole de reviste academice, cărți electronice și literatură gri.

Link acces: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2633.

Editura ASE
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, Romania – cod 010374
www.ase.rowww.editura.ase.ro
Email: editura@ase.ro

ISSN 2559 – 6330

ISSN-L 2559 – 6330

Colectivul editorial şi ştiinţific

Colectiv editorial 2023

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • lect.univ.dr. Mihai DINU
 • drd. Marius CONSTANTIN

Colectiv ştiinţific 2023

 • prof.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU
 • prof.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Raluca IGNAT
 • conf.univ.dr. Iuliana DOBRE
 • lect.univ.dr. Mihai DINU
 • lect.univ.dr. Elena PREDA
 • asist.univ.drd. Marius CONSTANTIN
 • asist.univ.dr. Ionuț Laurențiu PETRE
 • asist.cercet.drd. Elena Mădălina DEACONU

Colectiv editorial 2022

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • lect.univ.dr. Mihai DINU
 • drd. Marius CONSTANTIN

Colectiv ştiinţific 2022

 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • drd. Marius CONSTANTIN

Colectiv editorial 2021

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • asist.univ.dr. Mihai DINU
 • drd. Marius CONSTANTIN

Colectiv ştiinţific 2021

 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • conf.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • drd. Marius CONSTANTIN

Colectiv editorial 2020

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • asist.univ.dr. Maria PIȘTALU
 • asist.univ.dr. Mihai DINU
 • student Marius CONSTANTIN

Colectiv ştiinţific 2020

 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • conf.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • asist.univ.dr. Maria PIȘTALU

Colectiv editorial 2019

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Raluca Andreea ION
 • asist.univ.dr. Maria PIȘTALU
 • asist.univ.dr. Mihai DINU
 • student Emilia Georgiana ILIE
 • student Florina Claudia MANDA

Colectiv ştiinţific 2019

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Mariana BRAN
 • prof.univ.dr. Costel NEGREI
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • conf.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • asist.univ.dr. Maria PIȘTALU

Colectiv editorial 2018

 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • prof.univ.dr. Mariana BRAN
 • conf.univ.dr. Raluca Andreea ION
 • asist.univ.dr. Alina ZAHARIA
 • asist.univ.dr. Mihai DINU
 • student Adriana CHELEȘ
 • student Ioana MUȘAT

Colectiv ştiinţific 2018

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Mariana BRAN
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Iuliana DOBRE
 • conf.univ.dr. Raluca IGNAT
 • conf.univ.dr. Raluca Andreea ION
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • conf.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • asist.univ.dr. Alina ZAHARIA

Colectiv editorial 2017

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Gabriel POPESCU
 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • student Emma Silvia ILAŞ
 • student Ioana PANAIT

Colectiv ştiinţific 2017

 • prof.univ.dr. Dan BOBOC
 • prof.univ.dr. Mariana BRAN
 • prof.univ.dr. Mircea NĂSTASE
 • prof.univ.dr. Mirela STOIAN
 • conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN
 • conf.univ.dr. Iuliana DOBRE
 • conf.univ.dr. Raluca IGNAT
 • conf.univ.dr. Raluca Andreea ION
 • conf.univ.dr. Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
 • conf.univ.dr. Carmen Valentina RĂDULESCU
 • lect.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU
 • lect.univ.dr. Irina Elena PETRESCU
 • cadru didactic asociat Alina ZAHARIA

Instrucţiuni pentru autori

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE

Tehnoredactarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Arhivă

2017

Analiza bibliometrică a studiilor privind ariile naturale protejate

Evaluarea competitivităţii regionale -abordări teoretice şi practice

Influenta retelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial

Impactul asupra mediului în proiectele de modernizare a sistemului național de transport gaze naturale. Studiu de caz regiunea Nord-Est

Evaluarea performanței simulărilor manageriale

Risipa alimentară în Uniunea Europeană

Optimizarea structurii de producție a unei ferme vegetale amplasată în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia a României

Înfiinţarea unei plantaţii de lavandă cu ajutorul fondurilor europene

2018

Asigurarea fiscală și managementul datoriei publice

Migrația internațională- o provocare: un câștig sau o problemă? Studiu de caz

Studiu privind experiența turistică și impactul acesteia asupra satisfacției și loialității turiștilor în contextul turismului intern

Impactul serviciilor asupra creșterii economice în țările UE

Profitabilitatea societăţilor bancare din România- Evidențe empirice privind factorii determinanți

Modele de traiectorii aleatoare ȋn studiul pieţelor de capital

Modelare Sistem Informatic pentru Management Economico – Financiar

Analiza comparativă a pieţei cu concurenţă pură şi perfectă şi a pieţei cu concurenţă monopolistică

Tehnologia financiară (Fintech) și implicații asupra stabilității financiare

Impactul fluxurilor de imigranți asupra evoluției sistemelor bancare

Turismul generat de film –o posibilă nișă pentru studenți

Factori determinanți ai performanței bancare în țările Europei Centrale și de Est

Evocări din istoria contabilității în era globalizării -în amintirea profesorului Dumitru Rusu

Convergențe și divergențe privind raportarea financiară pe baza tabloului fluxurilor de numerar

Agricultura României la 100 de ani de la Marea Unire

Antreprenoriatul social – o șansă a satului românesc?

2019

Analiză cantitativă a cuvintelor cheie din anunţurile de angajare din Bucureşti

Remedierea ecosistemului urban prin achiziții publice ecologice în România

Securitatea şi protecţia datelor personale în cadrul campaniilor digitale din România

Analiza statistică a amprentei de apă a populaţiei din Regiunea Sud-Muntenia

Analiza viziunii studenţilor referitoare la pregătirea profesională în vederea manifestării spiritului antreprenorial

2020

Relația dintre taxele de mediu percepute și cheltuielile de mediu efectuate în România în perioada 2008-2017

Perspectivă adusă asupra literaturii de specialitate în domeniul gazelor cu efect de seră – analiză asupra impactului adus de țările membre ale Grupului G7

Analiză bibliometrică cu privire la virusul COVID-19

Fundamentele economiei moderne în viziunea lui Dan Ariely și Richard Thaler

Optimizarea-politicii-de-distribuție-la-o-societate-comercială-din-domeniul-agroalimentar

Analiza cantitativă a activității de antreprenoriat a viitorului

Calitatea efectuării cheltuielilor pentru combaterea poluării aerului

Analiza statistică a amprentei de apă a unei comunități

Evoluția salariului mediu net lunar în contextul pandemiei cuCOVID-19

Analiza bibliometrică a implementării programării în agricultură

2021

Marchează agricultura regenerativă o schimbare de paradigmă Evidențe din România și Uniunea Europeană

Impactul pandemiei COVID-19 asupra industriei cărnii în România

Diversificarea activităților din mediul rural prin înființarea unei afaceri non-agricole

Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar în contextul dezvoltării durabile

Analiza amprentei de apă a comunităţii academice a Facultăţii de Economie Agroalimentară și a Mediului

Studiu de caz privind sustenabilitatea şi marketingul în cazul companiei Coca Cola

Consideraţii privind opţiunile strategice în cazul companiei Cris-Tim în criza COVID-19

Implementarea conceptului de economie circulară în contextul dezvoltării durabile. Studiu de caz comparativ pentru România și Uniunea Europeană

Cercetări privind tehnologia de producere a răsadurilor, florilor și legumelor cu talie mică în sere

Analiza stării ecologice a apelor din România – Protejarea și conservarea resurselor acvatice vii în contextul dezvoltării durabile

Perfectionarea tehnologiei de precizie a culturii de porumb in sistem intensiv intr-un cernoziom levigat

Analiza factorilor poluanți ce contribuie la amplificarea fenomenului schimbărilor climatice în contextul dezvoltării durabile. Provocări și soluții

Abordări ştiinţifice emergente privind digitalizarea filierei vitivinicole

Cercetare privind comportamentul alimentar individual al studenților, ca factor preventiv îmbolnăvirilor – Ghidul alimentar Food4Future

2022

Analiză cantitativă a impactului fenomenului schimbărilor climatice asupra surselor de apă

Elaborarea unui plan de afaceri la S.C. EGIS EVOTRADE S.R.L.

Managementul unui plan de afaceri – Studiu de caz pentru obținerea unui grant în sectorul pomiculturii de precizie

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Vrancea

Analiza amprentei de apă în județul Tulcea

Analiza diagnostic a județului Vrancea

Efectul pandemiei COVID-19 asupra lanțului alimentar și micilor producători

2023

Impactul situațiilor de criză asupra securității alimentare la nivel mondial

Analiza speranței de viață în România

Impactul antreprenoriatului social asupra comunității rurale

Studiu comparativ cu privire la producția și comerțul cu porumb în România și Polonia tendințe implicații și perspective

Analiza bidimensională a amprentei de carbon a unei comunități

Impactul inteligenței artificiale în cercetarea economică

Evoluția structurii cheltuielilor cu privire la produsele agroalimentare în raport cu salariul mediu net lunar

Perspective privind digitalizarea și inovarea în agricultură

Corelația cheltuielilor administrației publice pentru protecția mediului și nivelul emisiilor de poluare

Analiza utilizării energiei eoliene – sursă de energie regenerabilă în Dobrogea

Analiza bidimensională a amprentei de carbon a comunității județului Galați

Contact

email: rpatarlageanu@eam.ase.ro